top of page

SUPERVISIE

supervisie.jpg

Wie met mensen werkt, komt zichzelf tegen.

Bij supervisie neem je de tijd en ruimte om te reflecteren op de ontwikkeling van jezelf binnen je werk. Wie ben jij als professional? Hoe ga je om met alles wat je tegenkomt? Wat breng jij mee naar je werk en wat doet het werk met jou? Hoe combineer je alles wat jij denkt, voelt en wilt met je professionele rol en concrete werksituaties? Welke waarden spelen er mee, zowel vanuit jou als vanuit je taken en rol? Hoe ontwikkel je jouw verdere professionele identiteit?

 

Binnen een supervisiesessie breng je elke keer een vraag of gebeurtenis uit je werksituatie mee. We gaan daar op in, pluizen het uit, leggen het onder de loep, kijken van een afstandje, onderzoeken perspectieven. In supervisie stel ik je verhelderende of soms verwarrende vragen.........altijd vragen die leiden naar dieper inzicht in jezelf in combinatie met jouw handelingsmogelijkheden en beroepshouding. Daarbij werken we ook met verschillende methodieken om je vragen te onderzoeken. Iedere keer reflecteer je zelf achteraf op de sessie en in een volgende sessie gaan we in op je reflectie en een nieuwe werkinbreng. Zo ont-dek je binnen supervisie steeds een beetje dieper of juist breder waar de antwoorden op jouw (trage) werkvragen liggen en hoe jijzelf en het beroep dat je uitoefent zich tot elkaar verhouden.

INDIVIDUEEL TRAJECT

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten. Bij de start van het traject kijken we welk aantal in principe passend is, eventueel kunnen later nog sessies toegevoegd worden. Een sessie duurt altijd in ieder geval een ruim uur, vaak met mogelijkheid tot iets van uitloop. In de eerste bijeenkomst maken we vrijblijvend kennis, waarin je onderzoekt of je samen met mij een supervisietraject wilt doorlopen. Als je start, dan kijken we na drie bijeenkomsten nogmaals of het klikt en of we met elkaar kunnen werken. We besluiten op basis daarvan of we dan het hele traject samen door zullen gaan. Halverwege het traject kijk je wat er tot dan toe naar voren is gekomen en besluiten we waar nog verder verdieping in mag komen. Ter afronding sluit je het traject af met een eindreflectie.

DE LOCATIE

Al wandelend in de natuur. Diverse startplekken in de buurt van Steenwijk, de Utrechtse Heuvelrug of bij Vierhouten.

In overleg kan er ook gekozen worden voor supervisie in de natuur op andere locaties in de provincies Friesland, Overijssel, Drenthe, Flevoland of Gelderland.

 

VOOR WIE?
Supervisie is vaak noodzakelijk voor de (her)registratie bij beroepsverenigingen van mensgerichte beroepen. Dat hoeft echter niet de enige reden te zijn om supervisie aan te gaan. Zeker om jezelf als professional te blijven ontwikkelen en je beroepsidentiteit te verdiepen voegt een supervisietraject veel toe. Dat geldt voor alle professionals in mensgerichte beroepen. In het bijzonder heb ik veel ervaring met het begeleiden van supervisietrajecten van geestelijk verzorgers, onderwijsprofessionals, coaches en professionals in sociaal werk.

REGISTRATIE LVSC

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC dus aan het eind van het traject ontvang je een verklaring dat je het supervisietraject hebt gelopen volgens de richtlijnen van de LVSC en het supervisietraject is daarmee geldig bij vrijwel alle beroepsverenigingen.

DE EXTRA'S VAN SUPERVISIE IN DE NATUUR

  • Meer bewegingsruimte en ademruimte waardoor je vaak makkelijker letterlijk én figuurlijk in beweging bent en komt tijdens reflecteren.

  • Het in de natuur zijn biedt vaak een wezenlijk ander perspectief om naar vraagstukken te kijken (met name door de beelden, metaforen en soms real life gebeurtenissen in de natuur).

  • Door in de natuur te zijn, ervaar je vaak meer een mogelijkheden om dichter bij ‘je eigen natuur’ te komen en te verblijven.

  • Diepere thema’s worden als vanzelf gespiegeld in de natuur (zoals bijvoorbeeld kwetsbaarheid, vergankelijkheid, groei, bloei, ontwikkeling, afscheid nemen en loslaten).

  • Het biedt vaak wat sneller de mogelijkheid om het spanningsveld te kunnen herkennen tussen je ‘eigen natuur’ en soms incongruent handelen in de praktijk.

  • De natuur velt geen oordeel, deze oordeelloosheid zorgt voor een extra soort veiligheidsgevoel.

  • In de natuur lukt het soms wat makkelijker om het denken, rationaliseren en piekeren los te laten waardoor er ook makkelijker andere gezichtspunten en ervaringen kunnen ontstaan.

  • De stilte van de natuur maakt het makkelijker om ook natuurlijk (en soms wat langer) de stilte even op te zoeken tijdens een sessie.

Supervisietraject

ERVARINGEN VAN ANDEREN 

Her-inner jouw natuur.jpg

Jette van Ravesteyn

Geestelijk verzorger

Je gaf mij met de supervisie precies wat ik nodig had op dat moment. In de opvolgende sessies, in samenwerking met de natuur en in contact met elkaar werden patronen en overtuigingen helderder. Dat hielp mij om met zelfcompassie verdere stappen te zetten in mijn werk. Het heeft mij dichter bij mezelf gebracht en van daaruit is mijn werk lichter geworden. Ik ervaarde Gundalyn, als zacht, helder, krachtig en speels.

Her-inner jouw natuur.jpg

Klaas Bleeker 

Maatschappelijk werker

De wandelingen en gesprekken verliepen zoals wind waait door een bos. Ik werd op natuurlijke manier benaderd en het bracht me geregeld even in beweging.  De natuur heeft op mij een positieve invloed om mijn knelpunten te bespreken en dan sta ik echt letterlijk open om inzicht te krijgen. Doordat de natuur erbij werd gehaald stond ik meer bewust in contact met mezelf en had ik minder moeite om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Gundalyn heeft een warme persoonlijkheid met een praktische invalshoek. Ze voelt vertrouwd en betrokken, alsof je elkaar al jaren kent.

Her-inner jouw natuur.jpg

Peter de Rijk

Geestelijk verzorger

Wandelend op verhaal komen. Zo beschrijf ik terugkijkend de supervisie wandelingen met Gundalyn op landgoed de Eese. De paden op, de lanen in. Langs kuilen en plassen, over hobbels.  De ruimte, de elementen, de vergezichten en even later de omhulling door de bomen. De buitenwereld raakte de binnenwereld en haalde gedachten en belevingen naar voren waarmee ik me kon ontwikkelen. Dat proces werd ondersteund door vragen, doorvragen en op verschillende momenten een verdieping of een inkadering. Het liep zoals het liep en ik vond het goed.

bottom of page